OpenStreetMap – Germany

Tato stránka je k dispozici i v němčině a angličtině

This page is also available in English. Dieses Seite ist auch auf Deutsch verfügbar.

Směrnice EU o autorském právu ohrožuje OpenStreetMap a svobodu internetu, kterou jsme doposud měli. Prosíme přidejte se k protestům:

Proč vlastně vidím tyhle černé obdélníky?

26. března 2019 bude Evropský parlament hlasovat potřetí o nové směrnici EU o autorském právu. Článek 13 nové směrnice vynucuje pro platformy s uživatelským obsahem filtrování příspěvků svých uživatelů. Pokud platforma nezabrání nahrání obsahu chráněného autorskými zákony v souladu s "průmyslovými standardy profesionální péče" (tedy filtry nahrávaného obsahu), je provozovatel platformy zodpovědný za poručení autorských zákonů svých uživatelů. Nová pravidla se tolik nedotknou velkých platforem jako je Google, Youtube a Facebook. Malé, nezávislé a svobodné platformy jako je OpenStreetMap budou ale nuceny takovéto filtry zavést. To náš projekt výslovně ohrožuje.

Kromě toho článek 11 představuje ochranu tiskových publikací pro online použití v souladu s německým modelem, přestože se zde zákon ukázal jako neúčinný.

Proč používáte svůj projekt pro své politické názory?

Neděláme to z vlastní vůle. Evropský parlament schválil zákon 12. září 2018 přes výrazné protesty občanské společnosti. Od té doby dohodli Evropská komise, Rada Evropy a zástupci evropského parlamentu kompromisní variantu. Předpokládá se, že parlament bude hlasovat o tomto kompromisu poslední týden v březnu. Myslíme si, že schválení této směrnice poškodí OpenStreetMap a mnoho jiným malých a středních platforem, bez ohledu na to, zda jsou komerční nebo ne. Černé stránky projektů nebo mapové dlaždice nebudou výsledek směrnice ale když bude OpenStreetMap investovat prostředky do filtrace obsahu spíše, než do jiných věcí, bude projekt jen stínem své dřívější podoby. Pokud se nic nezmění, čeká nás temná budoucnost.

Nadace OpenStreetMap a její lokální zastoupení (například FOSSGIS e.V. v Německu), se snaží prosazovat svobodná mapová data. Většinou se jedná o finanční a technickou podporu ale někdy jsme nuceni pro ochranu našeho projektu být aktivní i v politice.

Co je OpenStreetMap?

OpenStreetMap byla založena v roce 2004 a jedná se mezinárodní projekt s cílem vytvořit svobodnou mapu světa. K uskutečnění tohoto cíle sbírají tisíce dobrovolníků data o cestách, řekách, lesích, budovách a dalších objektech po celém světě. Naše mapová data jsou volně ke stažení a kdokoliv je může použít pro libovolný účel, včetně komerčních. Je možné vytvořit vlastní mapy specializované na určitý účel, spočítat trasy a podobně.

OpenStreetMap je čím dál více používána, pokud někdo potřebuje mapy, které mohou být rychle a jednoduše aktualizované. Častými uživateli jsou tak záchranné služby, hasiči, humanitární organizace a složky pro krizové řízení.

Ale direktiva nezmiňuje filtry pro nahrávaný obsah nebo ano?

Tento pojem se v aktuálním návrhu nepoužívá. Provozovatelé platforem budou zodpovědní za porušení autorských zákonů svými uživateli pokud nesplní tyto podmínky:

  1. Musí vyvinout maximální úsilí pro získání licence pro použití nahraného obsahu.
  2. Musí vyvinou maximální úsilí pro zajištění, že jejich platforma nepublikuje obsah, pro který držitelé autorských práv poskytnou nezbytné informace.
  3. Pokud jsou informováni o porušení autorského práva, musí okamžitě obsah odstranit nebo zabránit přístupu k němu.

Doposud byly platformy vyjmuty z přímé odpovědnosti, pokud reagovaly rychle na oznámení o porušení autorských práv. Tato nová směrnice bude vyžadovat, aby platformy buď použily filtry na nahrávaný obsah, nebo schvalovaly všechny příspěvky ručně. Filtry pro nahrávaný obsah jsou běžný profesionální standard a používá je například Google pro službu Youtube.

A co je špatně na filtrech nahrávaného obsahu?

Tyto filtry mají pro malé a střední nebo svobodné a nezávislé platformy jako jsou OpenStreetMap a Wikipedia mnoho problémů:

Direktiva se snaží bránit obchodnímu modelu velkých amerických firem. Obchodní model firem, jako je Google není chválihodný, ale směrnice se dotkne především jejich malých a středních konkurentů, ne těch největších firem.

Proč filtry nahrávaného obsahu poškozují OpenStreetMap?

Projekt OpenStreetMap prosazuje otevřenost. Změny mapových dat od nových i zkušených uživatelů jsou aplikovány ihned a poskytovány všem okamžitě. Mapa je tak vždy tak aktuální, jak je to jen možné.

Filtry nahrávaného obsahu jsou velmi nepraktické z několika důvodů:

Existuje výjimka pro Wikipedii, nebo ne?

Není jasné zda bude "výjimka pro Wikipedii" platná i pro OSM a dokonce i Wikipedia se necítí přesvědčena: María Sefidari Huici, členak rady Nadace Wikimedia, nazývá navrhované změny hrozbou pro živý a svobodný internet. Nadace Wikimedia, organizace za Wikipedii, pochybuje, zda tato výjimka splňuje požadavky. My tyto pochybnosti sdílíme.

Tato direktiva bude implementována národními zákony členských států EU. Implementace tak nebude stejná napříč všemi členskými zeměmi. V Německu jsou například termíny jako "komerční" a "obdobný komerčnímu" interpretovány velmi striktně. Naše data jsou používána v komerčních prostředích čím dál více. Existuje několik firem používajících naše data a přispívajících zpět do OpenStreetMap vývojem software, placením vlastních přispěvatelů nebo jen zpřístupněním OSM širokému publiku uživatelů. Pokud se stane OpenStreetMap pro tyto komerční uživatele dat nepoužitelná, velmi to celý projekt poškodí.

Co mohu proti směrnici udělat?

Je zde několik možností, jak být aktivní:

Web saveyourinternet.eu nabízí návrhy a podporu pro kontakt s členy Evropského parlamentu. Pokud uspějeme ve vysvětlení dostatečnému počtu europoslanců, že filtry nahrávaného obsahu jsou špatný nápad, parlament pak může odmítnout tento článek nebo celý návrh.

Jak se můžu zbavit toho černého banneru?

Nemůžete, ale on zmizí, jakmile skončí hlasování v parlamentu.

Budete opět generovat černé mapové dlaždice?

Budeme zřejmě odpovídat na každý sedmý požadavek na naše dlaždicové servery takovouto černou dlaždicí. Doufáme, že pochopíte, že se snažíme být aktivní při reakci na nebezpečí ohrožující náš projekt a všechny weby používající naše služby nebo naši platformu. Neděláme to z vlastní vůle. Pokud opravdu nechcete vidět černé čtverce, laskavě vás žádáme o přesun k jiné (tedy zřejmě placené) mapové službě postavené na datech OpenStreetMap.

Kontakt pro tisk

Rádi odpovíme dotazy tisku ohledně tohoto tématu. Prosíme pošlete mail na spolek@openstreetmap.cz pro dotazy v češtině. Anglické dotazy mohou být zaslány Nadaci OpenStreetMap.

Jiné způsoby kontaktu

OpenStreetMap používá několik diskuzních fór, mail listy a diskuzní místnosti. Vaše dotazy mohou být odpovězeny i zde a můžete je zde pak nalézt s využitím oblíbených vyhledávacích nástrojů.